HU

Erőszakmentes kommunikáció szociális szakemberek számára

Erőszakmentes kommunikáció szociális szakemberek számára

 

Mindazoknak, akik kliensei, ellátottai, gondozottai az egyéni problémáikból fakadóan fokozottan igénylik az empatikus figyelmet, a békés és hatékony együttműködést.

 

32 órás szociális továbbképzés pontértéke: 25 pont.

 

A program engedélyszáma: S-05- 083/2016.

 

Az Erőszakmentes kommunikáció szemléletmódjának elsajátításával:

 •  Segíteni tudunk klienseinknek, gondozottainknak a konfliktusaik megoldásában
   
 •  Tehetünk egy lépést a kölcsönös megértésre épülő kapcsolat kialakítása felé
   
 • Nehéz helyzetekben is egyre inkább szót érthetünk kollégáinkkal, klienseinkkel, ellátottainkkal és családtagjaikkal
   
 • Megtanuljuk úgy megfogalmazni kéréseinket, hogy az értő fülekre találjon
 

A képzések során a módszer megismerése mellett minden résztvevőnek lehetősége nyílik megpróbálni, hogyan rendezze békésen saját konfliktusait.

A modell értékét emeli, hogy hatékonysága független attól, hogy a konfliktusban résztvevő másik fél ismeri-e a módszert vagy sem.

 

Főbb témakörök:

 • Önmagam kifejezése kritika nélkül
   
 • Empátiával meghallani a másikat
   
 • Az empátiát blokkoló tényezők
   
 • Empátia önmagammal
   
 • Hogyan fejezzük ki és halljuk meg a NEM-et
   
 • Köszönetnyilvánítás
   
 • A düh átalakítása az élet szolgálatába
   
 • Őszinteséget vagy félelmen alapuló kötelességtudást, udvariasságot szeretnék-e?
   
 • Megkönnyebbülés - A múltban elszenvedett sérelmek elengedése
 

Várható eredmény:

 

A résztvevők képesek lesznek hatékonyabban kifejezni szándékukat, feltöltődni erőforrásaikból, és egyre inkább partnerként viszonyulni a körülöttük élőkhöz (a munkatársak, a főnök, az ellátottak, kliensek és hozzátartozóik). Ennek eredményeképpen javul az együttműködés, békésebbé válnak a korábban konfliktusba torkolló helyzetek.

Ajánlott szakirodalom: Marshall Rosenberg: „A szavak ablakok vagy falak"

 

A képzést vezeti:

 • Rambala Éva, Nemzetközi Erőszakmentes Kommunikációs Központ által akkreditált tréner www.rambala.hu
   
 • Sőregi Katalin szociális szakember
 

Ár: 110.000,- Ft/nap  A képzés megbeszélés szerint három vagy négy napból áll.